Skog

Miljöpolicy

Global Security Academy TKS AB

Miljöpolicy

Global Security Academy skall verka för en bättre miljö genom att kontinuerligt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

  • Öka medvetandet samt kunskapen kring miljöfrågor hos alla anställda.

  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

  • Kontinuerligt sträva efter att förbättra möjligheterna av våra resurser inom företaget.

  • Förhindra föroreningar i mark, luft och vatten genom att ta hänsyn till den miljöpåverkan det kan skapa.

  • Synliggöra miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Global Security Academy TKS AB

Global Security Academy är ett utbildningsföretag inom brand och sjukvård, som arbetar med modern teknik, erfarna instruktörer och med verksamhet över hela Sverige.

© 2020 Global Security Academy TKS AB
Design av Made by Media.

Info